Wednesday, October 8, 2014

Badik petir


 Anak badik. mata daripada batu petir api dan sarung hulu daripada 11 jenis teras kayu. Minat boleh wasap/tel.sudah ditebus

No comments: